Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

rca-auto.ro etc. acorda o foarte mare atentie protejarii datelor introduse pe website. Orice informatie furnizata va fi protejata in conformitate cu legea din Romanian  nr. 506 din 2004 referitoare la protejarea/prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

Informatii despre comanda
Pe parcursul procesului de comanda va trebui sa va introduceti numele, adresa, numarul de telefon si adresa de email. Pentru incheierea comenzii o sa avem nevoie de confirmare telefonica. Politele de asigurare nu se emit fara o confirmare telefonica, in prealabil.

Informatii despre promotii
Va puteti inscrie adresa de mail in formularul de newsletter pentru a primi notificari despre promotiile derulate de catre rca-auto.ro si despre noile servicii lansate. Va puteti dezabona oricand, prin accesarea linkului de dezabonare prezent la sfarsitul oricarui mail de notificare. Va asiguram ca infomatiile furnizate raman confidentiale si vor fi folosite stric in scopul pentru care au fost introduce.

Monitorizare website
Siteul foloseste softuri specializate pentrru a monitoriza traficul. Monitorizarea se face cu ajutorul sistemului de cookie.

Confidentialitate
Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea operatiunilor desfasurate, a datelor, documentelor si a informatiilor obtinute pe perioada derularii contractului de inchiriere, astfel incat sa fie protejate imaginea si/sau interesele fiecareia dintre parti. De asemenea, partile se obliga sa nu transmita informatiile obtinute ca urmare a incheierii contractului de mandat si nici documentele incheiate unei terte persoane, fara acordul ambelor parti.

Consintamant
Utilizatorul foloseste Site-ul pe riscul propriu, detinatorul fiind liber de orice raspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizarii informatiilor de pe Site. Detinatorul nu este raspunzator de erorile sau omisiunile care pot interveni in redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site.

Control asupra datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin continuarea comenzii online am luat la cunostinta urmatoarele aspecte comunicate de catre reprezentantul RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL denumita in continuare RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL :

 1. RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL este autorizata sa functioneze ca broker de asigurare-reasigurare, incepand cu data de 24/10/2001 in baza Deciziei Presedintelui CSA nr. 12 din 30/10/2001 si este inmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-009/10.04.2003.
 2. Aceste informatii, pot fi verificate la sediul societatii din Bucuresti, Metropolis Center, Str. Grigore Alexandrescu 89-97, Corp A, Etaj 6, 011736, tel 021 313 83 93 pe site-ul societatii www.renomia.ro, precum si pe pagina de internet la adresa www.asfromania.ro;
 3. In conformitate cu prevederile Art. 35 alin. (10) din Legea 32/2000, societatea noastra este imputernicita sa colecteze primele de asigurare si sa emita documente de asigurare in numele asiguratorului;
 4. In cazul in care aveti neclaritati, nelamuriri, nemultumiri sau sesizari legate de Contractele de Asigurare incheiate precum si eventuale reclamatii la adresa personalului societatii noastre prin intermediul caruia v-ati incheiat contractele de asigurare va rugam sa ne contactati telefonic la: 021 313.83.93; 021 313.85.78, fax 021 315.49.49 sau e-mail la adresa: office@renomia.ro si veti primi un raspuns din partea noastra in maxim 3 zile lucratoare.
 5. Declar urmatoarele :
1  . Comunicarea electronica

Sunt [x] de acord sa primesc toata corespondenta precontractuala si contractuala cu RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL pe cale electronica, utilizand datele de contact comunicate in prezentul Acord, iar aceasta comunicare va produce aceleasi efecte ca si comunicarea scrisa. Declar pe propria raspundere ca datele de contact imi apartin, sunt corecte si complete si orice informatie primita prin aceste mijloace de comunicare imi va fi opozabila din momentul transmiterii ei de catre RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL. In cazul in care datele mele de contact vor suferi modificari, voi comunica in cel mai scurt timp catre RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL noile date de contact, prin comunicarea acestora catre adresa de e-mail office@renomia.ro  sau prin semnarea unui nou Acord. In situatia in care nu voi comunica noile date de contact in termen de cel mult 3 zile de la schimbarea acestora sunt de acord si accept ca intreaga culpa imi apartine, RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL fiind exonerat de orice raspundere in ceea ce priveste obligatia de informare si corespondenta precontractuala si contractuala daca a transmis respectivele informatiile catre datele mele de contact comunicate prin semnarea acestui formular. Sunt de acord ca in relatia cu RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL sa pot folosi si semnatura biometrica si ca aceasta semnatura sa produca aceleasi efecte ca si semnatura pe suport hartie. Plata primei de asigurare reprezinta acceptul meu privind incheierea politei de asigurare, respectiv intelegerea si acceptarea termenilor si a conditiilor contractului de asigurare.

2  . Prelucrarea datelor cu caracter personal
 1. Sunt [x] de acord cu prelucrarea de catre RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL, a datelor mele cu caracter personal inclusiv cele privind starea de sanatate, indispensabile in vederea prestarii serviciilor de asigurare (ofertare, emitere polite, acordare despagubiri), cu respectarea legislatiei specifice in vigoare.  Exclusiv in legatura cu politele de asigurare ce au componenta de asigurare de viata si sanatate, autorizez si exonerez de secretul profesional orice medic sau institutie ce detine informatii referitoare la istoricul meu medical, in vederea punerii acestora la dispozitia RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL in caz de dauna.
 2. Sunt [x] de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL pentru scopuri statistice, respectiv de marketing, sa fiu contactat si sa primesc informatii relevante de la RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL sau de la persoane imputernicite expres de RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL in acest sens, in vederea fructificarii de eventuale oportunitati de asigurare, respectiv a imbunatatirii serviciilor pe care RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL mi le ofera.
 3. Declar ca am luat la cunostinta si sunt de acord cu faptul ca datele personale consemnate in Contractele de Asigurare vor fi prelucrate si stocate cu respectarea prevederilor legale in materie, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor cu caracter personal nr 2016/679, privind Legea 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL fiind inregistrat ca operator de date cu caracter personal la ANSPDCP cu nr . 4473 si am fost informat ca:
 • RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL prelucreaza datele cu caracter personal in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul prestarii serviciilor de asigurare. Pentru a facilita aceste servicii, datele colectate pot fi transmise si prelucrate de catre Companii din Grupul RENOMIA sau de orice alt tert imputernicit expres de catre RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL iar stocarea datelor legate de semnatura electronica se efectueaza intr-un mod securizat fara posibilitatea de a fi utilizate in alt scop decat cel al prelucrarii in scopul prestarii serviciilor de asigurare.
 • Am dreptul de informare, de acces si de interventie asupra datelor cu caracter personal inclusiv dreptul de opozitie si alte drepturi ce rezulta din legislatia privind protectia datelor si pot sa le exercit printr-o cerere scrisa transmisa catre RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL, prin intermediul serviciilor postale sau la adresa de e-mail office@renomia.ro
 • Pot solicita in orice moment modificarea sau retragerea acordului referitor la contactarea de catre RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL in scopuri de marketing sau a acordului referitor la comunicarea electronica, printr-o cerere transmisa la adresa de e-mail office@renomia.ro sau prin alte mijloace electronice puse la dispozitie de catre RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL.
 • Pot solicita stergerea datelor personale daca acestea au fost prelucrate ilegal, fara consimtamantul meu sau daca datele nu mai sunt necesare scopului in care au fost prelucrate initial.

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, lipsa acordului meu de prelucrare a datelor cu caracter personal in scopuri contractuale (2.a) va pune RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL in imposibilitatea de a-mi oferi serviciile de asigurare iar pentru scopurile enumerate la punctul 2.b va pune RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL in imposibilitatea de a-mi transmite oferte promotionale sau informatii referitoare la beneficiile pe care le pot accesa conform programelor de loialitate ale companiei.